Sections

U2thai 084-1444998
บริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ท่านสามารถวางใจได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าในสภาพใหม่ และสมบูรณ์ที่สุด โดยมีวิธีการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเลือกหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้ คือ

 

1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี)
 สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

มีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯดังต่อไปนี้ คือ
, พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง)
2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง พกง.
3. โดยพนักงานส่งของ  (เก็บค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง)

 สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

มีการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ
1. ทางไปรษณีย์ พัสดุ, EMS  (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งโดยโอนเงินเข้าบัญชี )
2. ทางไปรษณีย์ พัสดุเก็บเงินปลายทาง พกง., พกง.EMS (ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งที่ไปรษณีย์ปลายทาง)
3. โดยบริษัทขนส่ง (ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชี ) และเก็บค่าขนส่งปลายทาง บริษัทขนส่ง
    ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่เป็นประจำ เช่น
 

บริษัทขนส่ง
พื้นที่ให้บริการ
โทรศัพท์ - สอบถาม
0-2611-9582-4   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่วนเหนือ 2543
ภาคเหนือ
0-2219-2472
สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก
ภาคเหนือ    **เก็บค่าส่งต้นทาง
0-2954-3601-7,0-2633-0411
ภาคเหนือ
0-2281-6218
P.L. พีแอล ขนส่งด่วน
ภาคเหนือตอนล่าง, อีสาน
0-2214-4820,0-2214-3921
PS ขนส่ง
ภาคกลาง ปทุมธานี นครนายก
089-038-6016 ,081-341-6874
P.M.พีเอ็ม ขนส่งด่วน
ภาคกลาง, ตะวันออก ชลบุรี
0-2214-4820,0-2214-3921
PT ขนส่งด่วน
ภาคกลาง อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง
0-1423-2268, 0-5150-2853
PP ขนส่ง
ภาคตะวันออก สระแก้ว อรัญฯ
0-2216-1685
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ คูเรีย จำกัด
ภาคกลางตอนบน ลพบุรี สระบุรี
0-2613-8670, 0-2613-8881
พรอำนวยขนส่ง
ภาคตะวันออก จันทบุรี สระแก้ว
0-2214-3654
พัฒนาเอ็กซ์เพลส
ภาคใต้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีด ขนส่ง
ภาคใต้
0-2221-3584, 0-9154-9360
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. ดี. เอ็กเพลส
ภาคใต้
0-2214-4341, 0-2216-5846
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง
ภาคใต้
0-2215-3954-5, 0-2216-5845
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง
บุรีรัมย์     **เก็บค่าส่งต้นทาง
0-8312-4474-8

 
 
 ค่าขนส่งสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยกรณีส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักของสินค้ารวมกับกล่องบรรจุ และกรณีส่งทางบริษัทขนส่ง คิดค่าขนส่งตามน้ำหนักและขนาดของสินค้าตามที่บริษัทขนส่งกำหนด โดยส่วนใหญ่จะเก็บค่าส่งปลายทาง (ยกเว้นบางแห่ง)
 
 
 ระยะเวลาในการรับสินค้า
1. ทางไปรษณีย์ สำหรับการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วน EMSลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ และสำหรับการส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการ 2. ทางขนส่ง สำหรับการส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าอย่างเร็วในวันรุ่งขึ้น หรือช้าสุดไม่เกิน 2 วันทำการ  
  
***การส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เหมาะกับสินค้าชิ้นเล็ก ๆ  และน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.

 

 การตรวจรับสินค้า
เมื่อสินค้าส่งถึงลูกค้า  ให้ท่านตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุสินค้า หากกล่องบรรจุสินค้าชำรุด ฉีกขาดจากการขนส่ง  กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันที  ถ้าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งให้ผู้ที่ส่งสินค้าทราบ และแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ท่านรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี หากไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง